Lint

Over ons

OVER IPP HAAGLANDEN

 Jobo de Bouwers, gemeente rijswijk, jwa beheer rijnmond, bedrijven belangen rijswijk en ipp haaglanden voorkomen ondermijning in de Plaspoelpolder


De Plaspoelpolder in Rijswijk krijgt er een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw bij. Aan de Treubstraat 17 komen 32 units voor ondernemers, particulieren en beleggers. Jobo de Bouwers, gemeente Rijswijk, JWA Beheer Rijnmond, Belangen Bedrijven Rijswijk en IPP Haaglanden hebben er samen voor gezorgd dat de units behalve aantrekkelijk ook (extra) veilig zijn.

Een appartement met ongewoon veel bezoekers, een winkel zonder klanten, een bedrijfspand met afgeplakte ramen: de kans is groot dat wat daarbinnen gebeurt niet pluis is. Criminelen maken voor hun activiteiten vaak gebruik van legale woningen, bedrijfs- en winkelpanden. Dat wordt ondermijning genoemd; het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af en (bijvoorbeeld) ondernemers met goede bedoelingen zullen wel tien keer nadenken voordat ze zich op zo'n plek willen vestigen.

Veilig en aantrekkelijk ondernemersklimaat

IPP Haaglanden spant zich in voor een veilig en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Via de herinrichting van bedrijventerreinen, de heruitgifte van grond en gebiedscommunicatie wil dit samenwerkingsverband van de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag ondernemers stimuleren om zich in de regio Haaglanden te vestigen. IPP Haaglanden investeert bijvoorbeeld in de Plaspoelpolder in Rijswijk, dat door het (ver)bouwen van bedrijfspanden gestaag verandert in een gewilde vestigingsplaats voor ondernemers.

Nieuwe bedrijfsunits in de Plaspoelpolder

Jobo de Bouwers ontwikkelt en realiseert al 75 jaar woningen en bedrijfspanden en is ook actief in de Plaspoelpolder. Onder de naam Joenit.nl wil dit Leidse familiebedrijf 32 hoogwaardige en duurzame bedrijfsunits creëren aan de Treubstraat 17. De units van circa 120 m2 BVO zijn niet alleen interessant voor ondernemers, maar ook voor particulieren die behoefte hebben aan opslagruimte of beleggers in onroerend goed.

Voorkomen van ondermijning

Robert van Kooperen (projectmanager IPP Haaglanden), Dirk Jongmans (eigenaar JWA Beheer Rijnmond), Jeroen de Bree (projectontwikkelaar Jobo de Bouwers), Jan Brugman (directeur Rijswijk IPP Haaglanden), Bas van Dijk (directeur Jobo de Bouwers), Edwin Klop (gebiedsmakelaar Plaspoelpolder Rijswijk).
Proosten op het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw aan de Treubstraat 17 in de plaspoelpolder. Vlnr Robert van Kooperen (projectmanager IPP Haaglanden), Bas van Dijk (directeur Jobo de Bouwers), Jeroen de Bree (projectontwikkelaar Jobo de Bouwers), Jan Brugman (directeur Rijswijk IPP Haaglanden), Dirk Jongmans (eigenaar JWA Beheer Rijnmond), Edwin Klop (gebiedsmakelaar Plaspoelpolder Rijswijk).

Op 12 september proostte Jobo de Bouwers op de komst van de bedrijfsunits. Ook gemeente Rijswijk, JWA Beheer Rijnmond en IPP Haaglanden vierden het feestje mee. "Wij hebben Jobo de Bouwers adviezen gegeven over veiligheid en het voorkomen van ondermijning," vertellen Robert van Kooperen van IPP Haaglanden en Edwin Klop van de gemeente Rijswijk. "Daarbij hebben we ook de Rijswijkse ondernemersvereniging BBR (Belangen Bedrijven Rijswijk) betrokken."

VVE-beheer

Jeroen de Bree van Jobo de Bouwers was blij met de adviezen. "We hebben ze meegenomen in de aanvraag voor de bouwvergunning en zelfs de politie mee laten kijken. Het pand krijgt een open en toegankelijk karakter met veel ramen, openingen in de deuren, een goed verlichtingsplan en camera's bij de in- en uitrit. Bovendien komt er in samenwerking met de toekomstige VvE-beheerder JWA Beheer Rijnmond een splitsingsakte en een huishoudelijk reglement. Dat zal helpen de bedrijfsunits ook in de toekomst vrij te houden van illegale activiteiten. De focus van het VvE-beheer ligt op actieve samenwerking en het kennen van de eigenaars en gebruikers. Al deze maatregelen vergroten het gevoel van veiligheid en werkplezier en voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen gebruik zullen maken van de bedrijfsunits."

'Verrijking Plaspoelpolder'

Robert van Kooperen: "We stellen het op prijs dat Jobo de Bouwers zich zo welwillend heeft opgesteld en open stond voor onze adviezen. De bedrijfsunits aan de Treubstraat vormen een verrijking van de Plaspoelpolder."

De units aan de Treubstraat 17 zullen naar verwachting eind 2023 worden opgeleverd. Kijk voor meer informatie op www.jobodebouwers.nl