Lint

Over ons

OVER IPP HAAGLANDEN

Over IPP HAAGLANDEN

IPP Haaglanden zorgt voor een sterk vestigings- en investeringsklimaat in de regio Haaglanden – budgetneutraal en zonder winstoogmerk. Dat doet IPP Haaglanden onder meer door herinrichting van bedrijfsgebieden, gronduitgifte en gebiedscommunicatie.

Voor de hele regio

Bedrijventerreinen houden niet op bij de grenzen van gemeenten. Daarom ontfermt IPP Haaglanden zich over de hele regio, door bedrijvenlocaties te ontwikkelenexploiteren en herstructureren. Daarmee zorgen wij voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio en een grotere werkgelegenheid.

Ontstaan van IPP HAAGLANDEN

IPP Haaglanden is in 1953 opgericht onder de naam Industrieschap Plaspoelpolder, op initiatief van de toenmalige burgemeester van Rijswijk, drs. A. Th. Bogaardt. Vervolgens ontwikkelden wij meer bedrijfsterreinlocaties – niet alleen in Rijswijk, maar ook in Den Haag en de gemeente Westland: Hoornwijck, Broekpolder, Ypenburg en Wateringseveld. Vandaag de dag huisvesten deze gebieden tientallen bedrijven met vele werknemers. IPP Haaglanden opereert budgetneutraal en zonder winstoogmerk.

Over de organisatie

IPP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. Beide gemeenten hebben een even grote zeggenschap. IPP Haaglanden werkt actief samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Businesspark Haaglanden (BPH) en Steenworp. Verder is IPP Haaglanden aangesloten bij de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

Over het logo

Logo Rijswijk

Het logo van IPP Haaglanden is gebaseerd op het kunstwerk Het ronde lint van Wera Bishoff. Een rood lint krult sierlijk langs metalen raderen. Het omvangrijke kunstwerk staat midden in de Plaspoelpolder en staat voor de bedrijvigheid die in dit gebied te vinden is.

Leer ons kennen

IPP Haaglanden bestaat uit een hecht team van enthousiaste medewerkers, die zich samen inzetten voor een vestigings- en investeringsklimaat. Benader hen met specifieke vragen over ontwikkeling, exploitatie en herstructurering van bedrijfslocaties. 

Peter van Bosse

Peter van Bosse

Directeur (Den Haag)
'Samen met Jan Brugman ben ik een van de directeuren van IPP Haaglanden. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de Haagse kant.'
Jan Brugman

Jan Brugman

Directeur (Rijswijk)
'Samen met Peter van Bosse ben ik een van de directeuren van IPP Haaglanden. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de Rijswijkse kant.'
Robert van Kooperen

Robert van Kooperen

Projectmanager
'Als projectmanager houd ik mij bezig met de ontwikkeling van de N-kavel in Hoornwijck, Kavel 100 in het Wateringseveld en de mobiliteitshub in de Plaspoelpolder. Daarnaast ben ik een businesscase aan het uitwerken voor het middengebied van de Plaspoelpolder, om dit gebied nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers.'
Ivar van der Drift

Ivar van der Drift

Projectmanager, gebiedsontwikkelaar
'Ik houd me bezig met de herontwikkeling van de in 2017 opgekochte, vervallen kantoor- en bedrijfspanden rond de Treubstraat in Rijswijk. Ook de transformatie van het Havengebied (Plaspoelpolder) en de revitalisering van bedrijventerrein Westvlietweg (Den Haag) heb ik in portefeuille. Daarnaast ben ik contactpersoon voor het beheer van de erfpachtgronden van IPP Haaglanden in de Plaspoelpolder.'

Investeringsagenda

Dit document is bedoeld om inzage te geven in de voorgestelde Investeringsagenda 2023 van IPP Haaglanden voor de bedrijventerreinen Middengebied Plaspoelpolder in Rijswijk en Westvlietweg in Den Haag.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

2021

2021 is een goed en productief jaar geweest. Centraal in 2021 stond voor ons de gebiedsgerichte aanpak van Middengebied Plaspoelpolder (Rijswijk) en Westvlietweg (Den Haag), de kansenzones voor gerichte inventieve herstructurering en verduurzaming. Dit alles droeg bij aan de rol die wij voor Den Haag en Rijswijk kunnen vervullen op het gebied van ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

 

 

2022

Voor IPP Haaglanden was 2022 het jaar om verder te werken aan de Investeringsagenda. De werkzaamheden die daarvoor zijn verricht hebben het belang van het IPP verder op de kaart gezet: de website is geactualiseerd, er is een Linkedin-account met een groeiend netwerk ontstaan, de jaarrekening is geprofessionaliseerd, maar bovenal is verder geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeenten en de lokale bedrijvenorganisaties.

 

2023

In 2023 vierden we ons 70-jarig bestaan én onze Investeringsagenda werd geaccordeerd. Deze agenda is het startschot om het MiddenGebied Plaspoelpolder (Rijswijk) en Westvlietweg (Den Haag) aan te pakken in nauw overleg met o.a. stakeholders, Provincie Z-H en het lokale bedrijfsleven. De dynamiek die daarbij is ontstaan, heeft geleid tot een forse financiële bijdrage van de MRDH. Een mooi succes dat onze toegevoegde waarde onderschrijft.

Nieuwe gemeenschappelijke regeling

Sinds 1 augustus 2023 is een nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht voor Industrieschap Plaspoelpolder. Klik op onderstaande button om deze nieuwe regeling te downloaden.