Lint

Over ons

OVER IPP HAAGLANDEN

Over IPP HAAGLANDEN

IPP Haaglanden zorgt voor een sterk vestigings- en investeringsklimaat in de regio Haaglanden – budgetneutraal en zonder winstoogmerk. Dat doet IPP Haaglanden onder meer door herinrichting van bedrijfsgebieden, gronduitgifte en gebiedscommunicatie.

Voor de hele regio

Bedrijventerreinen houden niet op bij de grenzen van gemeenten. Daarom ontfermt IPP Haaglanden zich over de hele regio, door bedrijvenlocaties te ontwikkelenexploiteren en herstructureren. Daarmee zorgen wij voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio en een grotere werkgelegenheid.

Ontstaan van IPP HAAGLANDEN

IPP Haaglanden is in 1953 opgericht onder de naam Industrieschap Plaspoelpolder, op initiatief van de toenmalige burgemeester van Rijswijk, drs. A. Th. Bogaardt. Vervolgens ontwikkelden wij meer bedrijfsterreinlocaties – niet alleen in Rijswijk, maar ook in Den Haag en de gemeente Westland: Hoornwijck, Broekpolder, Ypenburg en Wateringseveld. Vandaag de dag huisvesten deze gebieden tientallen bedrijven met vele werknemers. IPP Haaglanden opereert budgetneutraal en zonder winstoogmerk.

Over de organisatie

IPP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. Beide gemeenten hebben een even grote zeggenschap. IPP Haaglanden werkt actief samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Businesspark Haaglanden (BPH) en Steenworp. Verder is IPP Haaglanden aangesloten bij de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

Over het logo

Logo Rijswijk

Het logo van IPP Haaglanden is gebaseerd op het kunstwerk Het ronde lint van Wera Bishoff. Een rood lint krult sierlijk langs metalen raderen. Het omvangrijke kunstwerk staat midden in de Plaspoelpolder en staat voor de bedrijvigheid die in dit gebied te vinden is.

Leer ons kennen

IPP Haaglanden bestaat uit een hecht team van enthousiaste medewerkers, die zich samen inzetten voor een vestigings- en investeringsklimaat. Benader hen met specifieke vragen over ontwikkeling, exploitatie en herstructurering van bedrijfslocaties. 

Cees Boele

Cees Boele

Directeur (Den Haag)
'Samen met Jan Brugman ben ik een van de directeuren van IPP Haaglanden. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de Haagse kant.'
Jan Brugman

Jan Brugman

Directeur (Rijswijk)
'Samen met Cees Boele ben ik een van de directeuren van IPP Haaglanden. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de Rijswijkse kant.'
Robert van Kooperen

Robert van Kooperen

Projectmanager
'Als projectmanager houd ik mij bezig met de ontwikkeling van de N-kavel in Hoornwijck, Kavel 100 in het Wateringseveld en de mobiliteitshub in de Plaspoelpolder. Daarnaast ben ik een businesscase aan het uitwerken voor het middengebied van de Plaspoelpolder, om dit gebied nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers.'
Ivar van der Drift

Ivar van der Drift

Projectmanager, gebiedsontwikkelaar
'Als projectmanager en gebiedsontwikkelaar ben ik binnen IPP Haaglanden actief bij verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van de in 2017 opgekochte oude bedrijfspanden aan de Treubstraat, Van Gijnstraat en Frijdastraat in Rijswijk. Ook houd ik me bezig met het Havengebied in de Plaspoelpolder en de revitalisering van bedrijventerrein Westvlietweg in Den Haag. Daarnaast ben ik contactpersoon voor het beheer van de erfpachtgronden van IPP Haaglanden in de Plaspoelpolder.'

Jaarverslag en jaarrekening 2021

2021 is voor IPP Haaglanden een goed en productief jaar geweest, waarin we veel nieuwe activiteiten hebben opgepakt en verkopen tot stand hebben gebracht. Dit alles droeg bij aan de rol die wij voor Den Haag en Rijswijk kunnen vervullen op het gebied van ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

jaarverslag en jaarrekening 2020

In 2020 is door het Industrieschap veel tijd, overleg en zorg besteed aan het mogelijke toekomstperspectief van het Industrieschap De Plaspoelpolder, vooral gericht op inzet van het industrieschap binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en Rijswijk. Het overleg heeft zich geconcentreerd op het beoogde economisch beleid van beide gemeenten en de speerpunten op locatie- c.q. gebiedsniveau binnen die gemeenten. Dit heeft geleid tot een veelomvattende beleidsnota inzake de 'visie op de toekomst' van
het Industrieschap, dat kan rekenen op draagvlak binnen beide gemeenten.